Områden: Inkomstskatt (Kapital, Tjänst)

Löpnr: SKVFS 2018:16

beslutade den 10 december 2018.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2019.

Dessa föreskrifter ska tillämpas på kontrolluppgifter som avser inkomståret 2018 och senare.

Länk till den ändrade föreskriften SKVFS 2016:13