Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Löpnr: SKV M 2016:24