Områden: Skattebetalning & borgenärsarbete

Datum: 2017-03-21

Dnr: 131 125380-17/111

Stöddokumentet ”Är det möjligt att avräkna/cleara belopp mellan en skattskyldigs olika skattekonton?” den 28 mars 2008, dnr 131 192327-08/111, behövs inte längre i och med införandet av skatteförfarandelagen (2011:1244).