Områden: Inkomstskatt (Tjänst), Skattebetalning & borgenärsarbete, Socialavgifter

Löpnr: SKVFS 2017:10

beslutade den 30 oktober 2017.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 6 november 2017 och tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattnings-året 2017.

Länk till den ändrade föreskriften: SKVFS 2016:22