Områden: Inkomstskatt (Tjänst), Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKVFS 2016:22

beslutade den 19 december 2016.

Nytt: 2017-10-30

Dessa föreskrifter har ändrats och omtryckts genom SKVFS 2017:10.

Nytt: 2017-06-16

Dessa föreskrifter har ändrats genom SKVFS 2017:5.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2017 och tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2017.

Beträffande bilar med tillverkningsår 2016, se SKVFS 2016:10.