Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Löpnr: SKV A 2017:17

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2017.

För ytterligare information, se Skatteverkets meddelande, SKV M 2017:14