Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Datum: 2017-11-23

Dnr: 202 461377-17/111

Nytt: 2018-11-15

Detta ställningstagande har ersatts av ställningstagandet Kapitalvinstbeskattning vid förändring av bostadsrätt, dnr 202 475727-18/111.

Ställningstagandet den 16 februari 2017 om förändring av villkoren för upplåtelse av bostadsrätt, dnr 131 64027-17/111, upphör att gälla.

Skatteverket har i ställningstagandet anfört att en väsentlig förändring av villkoren för upplåtelsen av bostadsrätt innebär att den anses avyttrad och medför därmed en kapitalvinstbeskattning

Skatterättsnämnden har i två förhandsbesked den 3 oktober 2017 (dnr 6-17/D och 46-17/D) bedömt att sammanläggning av två bostadsrätter eller annan formförändring av innehavet, inte kan anses som en avyttring. Skatterättsnämnden har alltså inte instämt i Skatteverkets uppfattning enligt ställningstagandet.

Skatteverket upphäver därför ställningstagandet och anser numera att en förändring av villkoren för upplåtelse av bostadsrätt inte medför någon kapitalvinstbeskattning.