Områden: Inkomstskatt (Tjänst), Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKVFS 2017:15

beslutade den 27 november 2017.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2018 och tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2018.

Beträffande beskattningsåret 2017, se SKVFS 2016:12.