Områden: Inkomstskatt (Tjänst), Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKV A 2017:19

___________

Dessa allmänna råd tillämpas för beskattningsåret 2018.

Beträffande föregående år, se SKV A 2016:26