Områden: Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKVFS 2017:16

beslutade den 5 december 2017.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2018 och tillämpas för beskattningsåret 2018.

Beträffande beskattningsår 2017, se SKVFS 2016:14.