Områden: Inkomstskatt (Näringsverksamhet)

Löpnr: SKV A 2017:20

Skatteverket beslutar följande allmänna råd om nettoförsäljningsvärden för djur i jordbruk.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas för beskattningsår som påbörjas under 2017.