Områden: Inkomstskatt (Näringsverksamhet)

Löpnr: SKVFS 2017:22

beslutade den 11 december 2017.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2018 och tillämpas för beskattningsår som påbörjas under 2017.