Områden: Punktskatter och trafikskatter (Energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt)

Löpnr: SKV A 2017:21

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. den 1 januari 2018 och ersätter Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2015:4) om beskattning av elektrisk kraft.