Områden: Inkomstskatt (Tjänst)

Löpnr: SKV A 2017:24

Nytt: 2018-06-19

Detta allmänna råd har ersatts av SKV A 2018:8 och ska inte längre tillämpas.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas för beskattningsåret 2018.

För beskattningsår 2017, se SKV A 2016:32 och SKV A 2017:7.