Områden: Inkomstskatt (Tjänst)

Löpnr: SKV A 2018:8

___________

Dessa allmänna råd tillämpas för beskattningsåret 2018 på merkost- nadstillägg som betalas ut efter den 30 juni 2018.

Länk till det ändrade allmänna rådet SKV 2017:24

Beträffande föregående år se SKV A 2016:32 och SKV A 2017:7