Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2018-01-30

Dnr: 202 502880-17/111

Ställningstagandet om från mervärdesskatt undantagna tjänster i Sverige som vid bedömning av omsättningsland omfattas av huvudregeln daterat den 7 december 2009, dnr 131 892888-09/111, upphör att gälla.

På grund av lagändring är innehållet i ovan nämnda ställningstagande till viss del inte längre aktuellt. I övriga delar har det ersatts av texter i Rättslig vägledning. Ställningstagandet kan därför upphävas.