Områden: Inkomstskatt, Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKVFS 2018:3

beslutade den 26 februari 2018.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2018 och tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag för beskattningsåret 2018 och av skattereduktion vid debitering av slutlig skatt för beskattningsåret 2018.

Dessa föreskrifter har ändrats genom SKVFS 2019:1.