Områden: Inkomstskatt (Tjänst), Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKVFS 2019:1

beslutade den 4 februari 2019.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2019 och tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag för beskattningsåret 2018 och av skatte­reduktion vid debitering av slutlig skatt för beskattningsåret 2018.

Länk till den ändrade föreskriften SKVFS 2018:3.