Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Löpnr: SKV A 2018:3

___________

Skatteverket har lämnat allmänna råd om fördelningen av anskaffningsutgiften, se SKV A 2018:3.