Områden: Inkomstskatt

Löpnr: SKV M 2018:4

___________

Skatteverket har beslutat allmänna råd om uppdelning av anskaff­ningsutgift mellan kvarvarande aktier och inlösenaktier, se SKV A 2018:5.