Områden: Inkomstskatt

Löpnr: SKV A 2018:5

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2018.

För ytterligare information, se Skatteverkets meddelande, SKV M 2018:4