Områden: Inkomstskatt (Tjänst), Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKVFS 2018:5

beslutade den 11 juni 2018

Nytt: 2018-10-29

Dessa föreskrifter har ändrats och omtryckts genom SKVFS 2018:13.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2018 och tillämpas vid

beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m.

beskattningsåret 2018.

Länk till den ändrade föreskriften SKVFS 2017:23