Områden: Inkomstskatt, Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKVFS 2018:13

beslutade den 29 oktober 2018

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 5 november 2018 och tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgift fr.o.m. beskattningsåret 2018.

Dessa föreskrifter är ett omtryck. Senaste lydelsen SKVFS 2018:5. Nytillkomna och ändrade partier har markerats med kantstreck. Beträffande bilar med tillverkningsår 2017, se SKVFS 2017:10