Områden: Förvaltningsrätt & förfarande, Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKVFS 2018:6

beslutade den 19 juni 2018.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2018.

Länk till den ändrade föreskriften: SKVFS 2015:6.