Områden: Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKVFS 2015:6

beslutade den 31 augusti 2015

Nytt: 2018-06-19

Dessa föreskrifter har ändrats genom SKVFS 2018:6

___________

  1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2016.
  2. Genom föreskrifterna upphävs Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2006:22) om personalliggare.
  3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden som avser tid före ikraftträdandet.