Områden: Fastighetstaxering

Löpnr: SKVFS 2018:8

beslutade den 20 augusti 2018.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 september 2018 och tillämpas första gången vid allmän fastighetstaxering år 2019 och därefter vid särskilda fastighetstaxeringar för år 2020–2021 av hyreshus- och ägarlägenhetsenheter samt vid särskild fastighetstaxering för år 2020–2024 av industri- och elproduktionsenheter samt täktmark.