Områden: Inkomstskatt (Tjänst)

Löpnr: SKVFS 2018:15

beslutade den 5 november 2018.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2019 och tillämpas för beskattningsåret 2019.

Beträffande beskattningsåret 2018, se SKVFS 2017:11.