OBS! Det finns en senare version.

Områden: Punktskatter och trafikskatter

1 § Regeringen fastställer enligt 42 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt att skatt på tobak ska tas ut med följande belopp för kalenderåret 2019:

1. skatt på cigaretter tas ut med 1 krona och 58 öre per styck,

2. skatt på cigarrer och cigariller tas ut med 1 krona och 39 öre per styck,

3. skatt på röktobak tas ut med 1 922 kronor per kilogram,

4. skatt på snus tas ut med 451 kronor per kilogram,

5. skatt på tuggtobak tas ut med 497 kronor per kilogram.