OBS! Det finns en senare version.

Områden: Punktskatter och trafikskatter

1 § Regeringen fastställer enligt 8 § lag (2017:1200) om skatt på flygresor att flygskatt ska betalas med följande belopp för kalenderåret 2019:

- 61 kronor per passagerare som reser till en slutdestination i ett land som anges i bilaga 1 till samma lag,

- 255 kronor per passagerare som reser till en slutdestination i ett land som anges i bilaga 2 till samma lag,

- 408 kronor per passagerare som reser till en annan slutdestination.