Områden: Inkomstskatt (Tjänst), Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKV A 2018:27

___________

Dessa allmänna råd tillämpas för beskattningsåret 2019.

Beträffande föregående år, se SKV A 2017:19.