Områden: Fastighetstaxering

Datum: 2018-11-30

Dnr: 202 481676-18/111

Följande ställningstaganden ska inte längre tillämpas. Med hänsyn till rättsutvecklingen är innehållet i följande ställningstaganden antingen inte längre aktuellt eller så har de ersatts av texter i Rättslig vägledning.