Områden: Punktskatter och trafikskatter

Datum: 2018-12-10

Dnr: 202 508105-18/111

Ställningstagandet ”Lotteriskatt, spelområde”, 2004-12-07, dnr 130 673214-04/111 ska inte tillämpas på förhållanden som hänför sig till tid efter utgången av 2018.

Lagen (2018:1139) om skatt på spel träder i kraft den 1 januari 2019 och samtidigt upphävs lagen (1972:820) om skatt på spel. De frågor som ställningstagandet från den 7 december 2004 behandlar är därför inte längre aktuella.

Ställningstagandet ska dock fortfarande tillämpas på förhållanden som hänför sig till tid före den 1 januari 2019.