Områden: Fastighetstaxering

Löpnr: SKV A 2018:31

___________

Dessa allmänna råd tillämpas vid 2019 års särskilda fastighetstaxering.