Områden: Inkomstskatt (Tjänst)

Löpnr: SKV M 2019:2

Skatteverket har tidigare lämnat information om beskattning av idrottsersättningar i Skatteverkets meddelande SKV M 2016:2. Skatteverket kommer i fortsättningen att lämna motsvarande information i Rättslig väg­led­ning under avsnittet Idrottsutövares ersättningar.