Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Löpnr: SKV A 2019:3

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2018.

För ytterligare information, se Skatteverkets meddelande, SKV M 2019:6.