Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Löpnr: SKV M 2019:6

___________

Skatteverket har beslutat allmänna råd om avyttringspris och an-skaffningsutgift med anledning av utbytet, se SKV A 2019:3.