Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Löpnr: SKV A 2019:5

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2019.

För ytterligare information se Skatteverkets meddelande SKV M 2019:8.