Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Löpnr: SKV M 2019:8

___________

Skatteverket har beslutat allmänna råd om uppdelning av anskaff-ningsutgift mellan kvarvarande aktier och inlösenaktier, se SKV A 2019:5.