Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Löpnr: SKV M 2019:9

___________

Skatteverket har lämnat allmänna råd om fördelningen av anskaffningsutgiften, se SKV A 2019:6.