Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Löpnr: SKV A 2019:6

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2018 och ersätter Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2019:4) om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av BrainCool AB:s utdelning år 2018 av aktier i PolarCool AB.

För ytterligare information, se Skatteverkets meddelande, SKV M 2019:9.