Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Datum: 2019-03-20

Dnr: 202 143726-19/111

Lotterilagen (1994:1000) upphörde att gälla den 31 december 2018 och istället trädde spellagen (2018:1138) i kraft den 1 januari 2019.

Beskattning av vinst på lotterier och andra spel regleras i 42 kap. 25 § och i 8 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229). Bestämmelserna om spelarens beskattning har ändrats och därigenom anpassats till den nya spellagen. De nya bestämmelserna medför att tre ställningstaganden inte längre är aktuella att tillämpa. Det gäller ställningstagandena ”Beskattning av poker och andra spel över Internet”, 2009-06-16, dnr 131 514337-09/111, ”Beskattning av pokerspel som anordnas över Internet”, 2011-06-22, dnr 131 438351-11/111, och ”Beskattning av poker – kontantspel och turneringar”, 2012-05-14, dnr 131 338428-12/111.

Skatteverket upphäver därför ovan nämnda ställningstaganden fr.o.m. beskattningsåret 2019. Ställningstagandena är dock fortfarande tillämpliga för beskattningsåret 2018 och tidigare år.