Områden: Punktskatter och trafikskatter (Vägavgift)

Löpnr: SKVFS 2019:4

beslutade den 27 maj 2019

___________

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2019.

2. Genom föreskrifterna upphävs Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:2) om indelning i avgasklasser vid beräkning av vägavgift.

3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.