OBS! Det finns en senare version.

/Träder i kraft I:2019-07-01/

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2019:453) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva.

Ansökan om godkännande

2 § En ansökan om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva ska innehålla följande identifikationsuppgifter för sökanden:

1. namn,

2. organisationsnummer eller motsvarande registreringsnummer och motsvarande utländska nummer, samt

3. postadress.

Formulär för ansökan ska fastställas av Skatteverket.

Bemyndigande

3 § Skatteverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (2019:453) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva och föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.