Löpnr: SKV M 2019:19

Skatteverket har tidigare lämnat information om tillstånd för kom­muner, kommunalförbund och landsting att i förtid förstöra räkenskaps­information i Skatteverkets meddelande SKV M 2005:26. Skatte­verket kommer i fortsättningen att lämna motsvarande informa­tion i Rättslig vägledning.