Områden: Inkomstskatt (Tjänst)

Löpnr: SKVFS 2019:11

beslutade den 4 november 2019.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2020 och tillämpas för beskattningsåret 2020.

Beträffande beskattningsåret 2019, se SKVFS 2018:15.