OBS! Det finns en senare version.

Områden: Punktskatter och trafikskatter (Avfallsskatt)

/Träder i kraft I:2020-01-01/

1 § Regeringen fastställer enligt 4 § lagen (1999:673) om skatt på avfall att avfallsskatt ska betalas med 540 kronor per ton avfall för kalenderåret 2020.