Områden: Inkomstskatt (Tjänst), Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKV A 2019:22

___________

Dessa allmänna råd tillämpas för beskattningsåret 2020.

Beträffande föregående år, se SKV A 2018:27.