Områden: Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKVFS 2019:22

beslutade den 16 december 2019

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2020.

För kalenderår 2019, se SKVFS 2018:20.