Områden: Inkomstskatt, Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKV A 2019:29

___________

Dessa allmänna råd ska tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2020.

För beskattningsåret 2019, SKV A 2018:34.