Områden: Inkomstskatt (Tjänst), Socialavgifter

Datum: 2020-02-24

Dnr: 8-69011

1 Sammanfattning

Nybilspriser för bilmodeller, som ligger till grund för beräkning av förmånsvärde, fastställs av Skatteverket i årliga föreskrifter. För miljöbilar, dvs. bilar som helt eller delvis kan drivas med el eller vissa miljöbränslen, fastställer Skatteverket i allmänna råd vilka bilmodeller och priser som bör anses som närmast jämförbara bil vid beräkning av förmånsvärde.

I detta ställningstagande redovisas rättelser som berör bilmärkena Jaguar (tillverkningsår 2018), Land Rover (tillverkningsår 2019 och 2020) Mercedes Benz (tillverkningsår 2019 och 2020), Polestar (tillverkningsår 2020) samt Skoda (tillverkningsår 2020).

2 Frågeställning

Skatteverket fastställer årligen vissa underlag för beräkning av förmånsvärde för bilförmån, se bl.a. föreskriften SKVFS 2019:21 och allmänna råden SKV A 2019:27. Med anledning av inkomna kompletteringar och förtydliganden har behov av att i olika delar justera och rätta tidigare beslutade underlag för beräkning av förmånsvärde uppkommit för ett antal bilmodeller av olika märken.

3 Gällande rätt m.m.

Med en bilmodells nybilspris avses det pris som bilen hade när den introducerades på den svenska marknaden. Om ett sådant introduktionspris ändras efter kort tid, avse med nybilspris det justerade priset. Om det inte finns något nybilspris, anses som nybilspris för bilmodellen det pris som det kan antas att bilen skulle ha haft om den introducerats på den svenska marknaden när den var ny, se 61 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

Om en bil är utrustad med teknik för drift helt eller delvis med elektricitet eller med andra mer miljöanpassade drivmedel än bensin och diesel och bilens nybilspris därför är högre än nybilspriset för närmast jämförbara bil utan sådan teknik, ska förmånsvärdet sättas ned till en nivå som motsvarar förmånsvärdet för den jämförbara bilen, se 61 kap. 8 a § IL.

4 Bedömning

Nedan anges hur inkomna kompletteringar och övriga rättelser bör tillämpas.

4.1 Bilmärke Jaguar

För att skilja på dubbletter i listan över nybilspriser för modeller av bilmärke Jaguar för tillverkningsår 2018 görs följande ändringar, jfr SKVFS 2017:23 (s. 15) respektive SKVFS 2018:13 (s. 20).

Tidigare beteckning

Ny beteckning

18JA090 F-TYPE P380

18JA090 F-TYPE P380 Convertible

18JA096 F-TYPE P380 R-Dynamic

18JA096 F-TYPE P380 R-Dynamic Convertible

4.2 Bilmärke Land Rover

För vissa modellvarianter av Range Rover ska värdet för tidigare angiven jämförbar bil reduceras med 95 000 kr, jfr SKV A 2019:27. Rättelsen innebär således ett sänkt förmånsvärde.

Tillverkningsår 2019, jfr SKV A 2019:27, Bilaga 1 (s. 16).

Bilkod

Jämförbar bil

Justering

Nytt förmånsgrundande pris

19LR363

19LR333

-95 000 kr

1 465 200 kr

19LR364

19LR334

-95 000 kr

2 092 200 kr

19LR365

19LR335

-95 000 kr

1 256 200 kr

19LR366

19LR329

-95 000 kr

1 411 200 kr

19LR367

19LR329

-95 000 kr

1 411 200 kr

19LR368

19LR332

-95 000 kr

1 193 200 kr

Tillverkningsår 2020, jfr SKV A 2019:27, Bilaga 2 (s. 52–53).

Bilkod

Jämförbar bil

Justering

Nytt förmånsgrundande pris

20LR187

20LR122

-95 000 kr

1 517 900 kr

20LR188

20LR118

-95 000 kr

1 490 900 kr

20LR189

20LR119

-95 000 kr

2 117 900 kr

20LR190

20LR120

-95 000 kr

1 281 900 kr

20LR191

20LR121

-95 000 kr

1 218 900 kr

4.3 Bilmärke Mercedes Benz

4.3.1 Rättelse av nybilspris (tillverkningsår 2019)

För fyra modeller av tillverkningsår 2019 ska det nybilspris som angivits i grundföreskriften för tillverkningsår 2019 SKVFS 2018:27 (s. 22–23) tillämpas, se tabellen nedan. Detta innebär att de höjningar av nybilspriset som fastställdes i ändringsföreskriften SKVFS 2019:10 (s. 36–37) inte ska tillämpas.

Bilkod

Bilmodell

Nybilspris

19MB038

C 200d Kombi aut.

316 000 kr

19MB039

C 200 d Sedan aut.

305 000 kr

19MB120

E 200 d Kombi

341 000 kr

19MB121

E 200 d Sedan

328 000 kr

4.3.2 Nybilspris för modellvariant (tillverkningsår 2019)

Skatteverket anger här nybilspris för en modellvariant av tillverkningsår 2019 som inte tidigare omfattats av föreskrifterna för detta år, och som därför saknar modellkod.

Bilmodell

Nybilspris

Mercedes Benz C 200 d Sedan aut. SE Edition

358 900 kr

4.3.3 Rättelse av modellbeteckning (tillverkningsår 2020)

Rättelse av modellbeteckning görs för en lastbilsmodell av tillverkningsår 2020 i föreskriften SKVFS 2019:21 (s. 54).

Tidigare beteckning

Ny beteckning

20MB558 x250d

20MB558x350d

4.4 Bilmärke Polestar

För en modell av tillverkningsår 2020 ska justeringen (nedsättningen) av nybilspriset för jämförbar bil reduceras med 31 300 kr, jfr SKV A 2019:27, Bilaga 2 (s. 58). Rättelsen innebär ett högre förmånsvärde.

Bilkod

Jämförbar bil

Justering

Nytt förmånsgrundande pris

20PS002

20PS002 (samma)

-235 100 kr

423 900 kr

4.5 Bilmärke Skoda

För två modeller av tillverkningsår 2020 görs rättelse av det förmånsgrundande priset, jfr SKV A 2019:27 (s. 60). Rättelserna innebär högre förmånsvärden.

Bilkod

Jämförbar bil

Justering

Nytt förmånsgrundande pris

20SK065

20SK070

+17 800 kr

252 900 kr

20SK085

20SK099

+33 400 kr

323 300 kr

4.6 Hur rättelse görs

Rutinen för bilförmånsberäkning på skatteverket.se uppdateras med de rättade uppgifterna så att korrekta förmånsvärden kan beräknas.

Retroaktiv rättelse av anställdas beskattning för beskattningsår 2018 (avsnitt 4.1) görs i förekommande fall av arbetsgivaren genom att lämna kontrolluppgift med rättat förmånsvärde. Arbetsgivaren kan samtidigt begära omprövning av motsvarande arbetsgivaravgifter för återbetalning. För beskattningsår 2019 och 2020 gör arbetsgivaren rättelse via omprövning av individuppgifterna för de anställda för respektive månad. Om arbetsgivaren inte gjort rättelse bör den anställde i förekommande fall själv begära motsvarande omprövning av sin beskattning för aktuella år.

I planerad ändringsföreskrift respektive allmänna råd kommer motsvarande rättelser av uppgifter som avser bilmodeller av tillverkningsår 2020 att göras.